hotline: (028) 38 994 559
email: info@soundcorp.vn

Sản phẩm nổi bật

P’SOUND S-7030 sử dụng hệ driver “Made in Italy” từ thương hiệu hàng đầu thế giới B&C Speakers.