hotline: (028) 38 994 559
email: info@soundcorp.vn

Sản phẩm nổi bật

D-5000 đạt mức độ sạch tiếng tương đương tín hiệu gốc, không làm ảnh hưởng chất lượng bài hát nhờ ứng dụng công nghệ giải mã Decoder 5.1